Overzicht

Montessori Lyceum Flevoland uit Almere is met ingang van 1-8-2022 op zoek naar een Onderwijsassistent.

Wij vragen:

  • Een relevante opleiding
  • MBO denkniveau
  • Zelfverantwoordelijk én taakgericht kunnen werken
  • Een proactieve houding in de les en ten aanzien van onderwijsontwikkelingKkunnen omgaan met de paradox van sturen op de zelfsturing
  • Werken vanuit een positief mensbeeld
  • Kennis van coach en/of LoggerPro
  • De wil om zelf iets te creërenZzelfstandig kunnen werken
  • Het bijstaan van docenten met raad en daad.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u e-mailen naar secretariaat@mlf.asg.nl of bellen naar 036 5492260.
Voor informatie over de school zie www.mlfalmere.nl.

Solliciteren:
Uw sollicitatiebrief en CV kunt u versturen via de sollicitatiebutton op deze pagina.
Het is alleen mogelijk om via Meesterbaan te solliciteren (niet via bovenstaand mailadres).

Het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Over Montessori Lyceum Flevoland

De school
Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor mavo, havo en vwo.
Het is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier waarop er gewerkt wordt met elkaar in en buiten de lessen. Mentoren en docenten praten vanuit montessori uitgangspunt meer met dan tegen de leerlingen.
Onze school werkt vanuit een krachtig vertrouwen dat ieder mens zich via eigen weg wil ontwikkelen. De school wil de leerling dan ook voldoende mogelijkheden bieden om die ‘eigen’ weg te kunnen kiezen. We willen leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen functioneren, reageren en creëren.
Vanuit een vast vertrouwen in onze montessoriwaarden ontwikkelen wij onderwijs dat ruimte biedt om de leerling zo optimaal mogelijk zijn eigen weg te laten vinden.
Het Montessori Lyceum Flevoland voegt zich begin schooljaar 2024-2025 bij de Montessori Campus 0- 18 jaar. De komende jaren staan in het teken om de vernieuwing te maken naar maatwerkonderwijs, waarin de talenten van ieder kind worden gezien en waar een kind niet gestoord wordt in zijn of haar eigen ontwikkeling. Voor meer informatie: https://montessorilyceumflevoland.nl/campusonderwijs/
 

Solliciteer