Overzicht

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio PO uit Zwolle is met ingang van In overleg op zoek naar een Groepsleerkracht OOZ flexpool.

Sollicitatieinformatie

Over Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio PO

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio is een organisatie voor openbaar onderwijs. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk en streven er actief naar om een ontmoetingsplaats te zijn voor verschillende levenbeschouwelijke en culturele opvattingen. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen van een ander staan daarbij voorop.

Openbaar Onderwijs is het onderwijs van onze samenleving. Het richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar op de hele gemeenschap. Het openbaar onderwijs beschouwt het als zijn opdracht door het verzorgen van onderwijs en opvoeding een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de maatschappij.

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio biedt een breed en samenhangend scala aan primair, voortgezet en speciaal onderwijs.
Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit verschillende pedagogisch-didactische concepten en scholen met onderscheidende profielen.

Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio wil dat ouders wat te kiezen hebben, zodat alle leerlingen openbaar onderwijs kunnen krijgen en dan het beste bij hen past om hen te helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Solliciteer