Overzicht

Haarlemse Montessorischool uit Haarlem is met ingang van Zo spoedig mogelijk op zoek naar een Intern begeleider.

Functie-eisen, kennis en vaardigheden

  • Afgeronde PABO-opleiding, bij voorkeur in bezit van montessoridiploma;
  • Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke (ortho)didactische en (ortho)pedagogische kennis, bij voorkeur door o.a. een afgeronde IB-opleiding;
  • Op de hoogte van onderwijsontwikkelingen en die vertalen naar de eigen school;
  • Vaardig in voornoemde werkzaamheden teneinde een goed functionerend ondersteuningsklimaat te garanderen;
  • Communicatieve vaardigheden, waarbij opzet van plannen, het geven van adviezen en het begeleiden van leraren centraal staan;
  • Transparant en praktijkgericht, werkend met korte lijnen;
  • Flexibel, daadkrachtig, sterk in het voeren van (feedback)gesprekken met leraren, ouders en externe partijen.

Sollicitatieinformatie

Graag ontvangen wij je motivatie en CV.
Na uitnodiging ga je in gesprek met de directeur, de IB'er van groep 1-3, vertegenwoordigers van het bestuur en PMR.
 

Over Haarlemse Montessorischool

Basisschool de Haarlemse Montessorischool (HMS) heeft een algemeen bijzondere grondslag en is een zogeheten eenpitter.
De HMS is gehuisvest in twee monumentale panden met grote lokalen en extra ruimtes voor kunstzinnige en lichamelijke vorming en een grote mediatheek. De school is gelegen in de mooie, groene en rustige omgeving van Haarlem Zuid, grenzend aan De Haarlemmer Hout.

De school telt 300 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Wij streven ernaar het beste uit elk kind naar boven te halen, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind, vanuit de montessoripedagogiek en -didaktiek, met een open blik voor nieuwe onderwijsontwikkelingen.

De leerkrachten zijn zeer betrokken en professioneel, de sfeer is saamhorig en enthousiast. Het team telt ook twee intern begeleiders, leraarondersteuners, vakleerkrachten, een conciërge en een schoolmanagementassistente. Ouders zijn actief betrokken bij de school en werken enthousiast mee aan activiteiten in en rond de school.

Solliciteer