Overzicht

Montessori Waalsdorp uit Den Haag is met ingang van op zoek naar een Coördinator Kinderopvang Waalsdorp.

           Wij zoeken:

 • iemand die in het bezit is van een diploma om in de kinderopvang te werken.
 • iemand die een open en respectvolle houding naar kinderen en hun ouders heeft en voor collega's een betrouwbare samenwerkingspartner is.
 • iemand die gaat voor kwaliteit en bereid is daarin te investeren.

  Omschrijving van de functie:

 •  
 • aanspreekpunt voor de PM’ers en PB-leidsters
 • zorg dragen voor een juiste BKR
 • de inspecties vanuit de GGD voor PB en BSO coördineren en afhandelen
 • 3 x per jaar een OC-vergadering bijwonen en input leveren
 • 8 x per jaar een Breed Overleg vergadering bijwonen en input leveren
 • waar nodig overleg met directie, administratie, pedagogisch coach, verbinden van inhoudelijke thema’s
 • het BSO-bouwoverleg en de werklunch voorbereiden en voorzitten
 • de vertaling van het personeelsbeleid van de opvang naar de dagelijkse praktijk
 • roosters maken
 • als aanspreekpunt voor ouders fungeren en oudercontacten vormgeven en onderhouden
 • contactpersoon voor de alarmdienst
 • groepsindeling NSO/BSO maken
 • de coördinator zal ook een gedeelte van de aanstelling op de groep werken

Sollicitatieinformatie

Solliciteren:
stuur je motivatiebrief en CV zo spoedig mogelijk naar
administratie@waalsdorp.nl
.
 
Wil je eerst meer informatie?
Bekijk onze website op www.waalsdorp.nl
Of bel naar 070-3247420 en vraag naar Gregory Grampon (directeur).

Over Montessori Waalsdorp

Montessori Waalsdorp bestaat uit een peutergroep, school en BSO in één gebouw, die alle drie het motto van Maria Montessori ‘help het mij zelf te doen’ centraal stellen.

Onze school telt ongeveer 300 kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Wij werken bewust met heterogene groepen, waarin kinderen van drie verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De kinderen zijn achtereenvolgens de jongste, middelste of oudste in hun groep. Onze school heeft twaalf groepen van maximaal 30 leerlingen. De peutergroep telt momenteel zo'n 32 peuters vanaf tweeënhalf jaar, die in groepjes van maximaal zestien kinderen voor minimaal twee dagdelen per week de peutergroep bezoeken. Een groep heeft altijd twee vaste leidsters.
De BSO heeft 100 plekken per dag beschikbaar. Ongeveer zestig procent van de kinderen brengt gemiddeld twee middagen per week na schooltijd op de BSO door. De BSO heeft haar eigen ruimte binnen de school en maakt gebruikt van flexruimtes (lokalen voor muziek en beeldende vorming/techniek). De BSO heeft basisgroepen die elk een vaste plek binnen de BSO-ruimte hebben. De basisgroepen zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën.

Montessori Waalsdorp hecht aan de creatieve ontplooiing van kinderen waarbij tevens aandacht wordt gegeven aan muzikale en beeldende vorming en kenmerkt zich verder door een enthousiast, betrokken team en participerende ouders. 

Het kindcentrum is gelegen in de kindvriendelijke wijk Benoordenhout te Den Haag en heeft sinds 2014 een schitterend nieuw gebouw betrokken. 
 
 

Solliciteer